Baggrund og værdigrundlag

Grundlag og metoder

 • Cand.psych. Århus universitet, 1984
 • Autoriseret
 • Godkendt specialist i psykoterapi (voksne)
 • Certificeret i EMDR
 • Reg. Supervisor
 • Mere end 30 år i egen praksis

Værdigrundlag

Ofte møder man en interesse for, hvori behandling egentlig består – og hvad er det egentlig, der gør, at samtaleterapi virker?

Det er min erfaring, at en afgørende faktor, der påvirker udbyttet i en gunstig retning, er klientens egen motivation: ønsker og forestillinger om at få det bedre, at udvikle forbedret ”livsduelighed”, realisere sine potentialer, bearbejde oplevelser, finde øget indsigt og forbedre forholdet til såvel omgivelserne som egen trivselsbalance.

Som oftest er det nødvendigt først og fremmest, at kilderne til problemerne/generne/besværet identificeres gennem grundig dialog: Herved opnås en udvidet forståelse for, hvad der bidrager til at vedligeholde eller reducere problemet/lidelsen/ubehaget.

Med rødder i samfundsvidenskabelige, humanistiske, neuro-biologiske, evolutionspsykologiske samt eksistentialistiske overvejelser er det min antagelse, at de fleste mennesker latent bærer realistiske ressourcer, som kan fremme ”løsning” af ”problemet” – selvom de har brug bidrag ”udefra” for at potentialet kan udfolde sig eller opleves.

Således har jeg ofte rollen som ”konsulent” i en udviklingsproces, der realiserer disse potentialer og tilvejebringer opdagelse af veje til at reducere den mistrivsel, der måtte være. I forbindelse hermed kan der inddrages specifikke og målrettede behandlingstiltag og fremgangsmåder.

Som regel indtager jeg en aktiv rolle i processen gennem dialog, idé-udveksling, skitsering af forståelsesmodeller og andre indsatsformer. Min uddannelse, erfaring og træning danner basis for reflektioner, som ser det specifikke i det generelle og det generelle i det specifikke, hvilket er et resultat af årevis af behandling af personer med forskellige og enslydende problematikker. Selvom hver person er enestående og unik, er der temaer, som ofte dukker op, og hvor netop essensen af viden og erfaring kan forenes i konstruktiv inspiration og indsatser.

Metode – overblik

 • Kognitiv Terapi
 • Eksistentiel Psykoterapi
 • Integrativ Gestalt Praksis
 • Compassion Fokuseret Terapi
 • Kropsdynamisk Psykoterapi
 • EMDR
 • Narrativ Terapi
 • o.a.

Kontakt

Ring til mig på telefon (+45) 20 15 72 01 for aftaler, spørgsmål til behandling eller andet.