15. maj 2014
  Login

 

 

 

 

 

 

Supervision

 

SUPERVISION

Supervision har betydning for den personlige balance og den professionelle trivsel i hverdagens komplicerede og krævende situationer/valg/informationer.
Når man søger supervision vil de fleste foretrække at have et forudgående kendskab til deres supervisor.
Derfor starter supervisionsforløb her hos mig med en grundig forsamtale, hvor vi afdækker
for supervisanden relevante aspekter i forbindelse med baggrund, metoder, personlig stil o.a. med det formål at øge supervisandens udbytte. Ligeledes lægges der i forsamtalen stor vægt på at etablere et præcist fag-personligt kendskab til supervisanden – som fundament for en sund kreativ proces. Herefter aftales og tilrettelægges forløbet således, at det er afstemt efter supervisandens arbejdsforhold og samlede situation.

At modtage regelmæssig supervision er et væsentligt omdrejningspunkt for en kontinuerlig faglig/personlig udvikling og trivsel.

Ofte tager processen form som en specifik og individuel vej til nye fagpersonlige landvindinger.

Også generelle eller metodemæssige overvejelser får plads til udfoldelse i supervisionen. Der tilstræbes et generelt perspektiv byggende på Integrativ Psykologi.

Baggrund: eksistentiel psykoterapi, kognitiv terapi, integrativ gestaltterapi, eksistentiel/narrativ terapi,
kropdynamisk terapi, indfaldsvikler fra CM, EMDR, psykologisk smertebehandling o.a.

Målgruppe: psykologer, psykiatere og evt. andre med opgaver af klinisk/psykoterapeutisk karakter.