Personlig udvikling og fordybelse

Dette arbejdsfelt henvender sig til dig der:

- i forbindelse med kursus/uddannelse/videreuddannelse er blevet opmærksom på anliggender, som du ønsker at gå mere detaljeret ind i – i en individuel/privat præmis

og/eller

- i forbindelse med supervision evt. på arbejdspladsen har mødt temaer, som du ønsker personlig udvikling omkring

og/eller

- har afsluttet et ordinært psykolog-behandlings-forløb og ønsker en videre, anderledes eller måske dybere bearbejdning/udvikling

I ovennævnte og andre sammenhænge kan der opstå spørgsmål eller nysgerrighed omkring forløsning af potentialer eller udvidelse af indsigter, selvaccept o.a. samt ikke mindst virkeliggørelse af integration af disse.